خلاصه گزارش سال ۲۰۱۶ اندیشکده RAND برای ارتش ایالات متحده آمریکا با موضوع “قدرت وادارسازی؛ مواجهه با دشمنان بدون جنگ کردن” هزینه های رو به افزایش، ریسکها و نگرانیهای ناشی از جنگهای نیابتی، اهمیت قدرت وادارسازی (P2C) ایالات متحده را …
+ ادامه مطلب